Bedankt voor de aanvraag tot reservatie.
Om deze te bevestigen, gelieve een voorschot te betalen in de speeltuin.
Enkel bij ontvangst hiervan kunnen wij de reservatie bevestigen.